THE LATICRETE® SYSTEM
INNOVATIVE TILE & STONE INSTALLATION SYSTEMS
По-русски  |  English  |  Latviski  |  Lietuviškai  |  Danish
Lietotājs
Parole
Atcerēties paroli 
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveides ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveides ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.
Paredzētās darbības nosaukums: Polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide.

Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums „Jaunauziņas” (kadastra Nr.8096 007 0356), Rumbula, Stopiņu novads.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “GREEN CLARITY”, reģistrācijas Nr. 40203060964, adrese: Džutas ielā 13A-12, Rīgā, LV-1026 Lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 28.jūnija lēmums Nr.40.

Informācija par paredzēto darbību: Plānotās polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide. Rūpnīcā tiek plānota zema blīvuma polietilēna, augsta blīvuma polietilēna, polipropilēna un polistirola pārstrāde, izmantojot termiskās destrukcijas metodi. Pārstrādes rezultātā paredzēts iegūt: dīzeļdegvielas komponenti, šķidro kurināmo, benzīna komponenti, gāzi un koksu. Aptuvenais pārstrādājamo atkritumu daudzums plānots ~30-40 tonnas diennaktī.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 21.jūlijā plkst. 18:00 Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novadā, LV-2130.

Iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem iespējams: Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienota klientu apkalpošanas centra 1. stāvā, 6 kabineta. (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.stopini.lv SIA “GREEN CLARITY” tīmekļa vietnē www.laticrete.lv.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 31.jūlijam var iesniegt: SIA “GREEN CLARITY” (adrese: Džutas ielā 13A-12, Rīgā, LV-1026, tālrunis 28668308, e-pasts: info@laticrete.lv) un Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67770807, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.vpvb.gov.lv)

Dokumentācija
1. Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam – uz 6 lapām. Pielikumā dokuments .pdf formātā. Lejupielādēt failu.

2. Stopiņu novada domes Lēmums - uz 2 lapām. Pielikumā dokuments .pdf formātā. Lejupielādēt failu.

3. Teritorijas karte - 1 lapā. Pielikumā dokuments .pdf formātā. Lejupielādēt failu.

4. Zemes robežu plāna kopija, kurā attēlota darbības norises vieta - 1 lapā. Pielikumā bilde .jpg formātā. Lejupielādēt failu.

5. Tehnoloģijas apraksts - uz 8 lapām. Pielikumā dokuments .pdf formātā. Lejupielādēt failu.

6. Ekspertu atzinumi - uz 4 lapām. Pielikumā dokuments .pdf formātā. Lejupielādēt failu.


© 2005-2006 LATICRETE INTERNATIONAL, INC LATICRETE LATAPOXY and the logo
are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.